Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3907,Informacja-nr-22011.html
2019-12-13, 17:47

Informacja nr 2/2011

Informacja (nr 2/2011) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.01.2011
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony