Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3998,Informacja-nr-92011.html
2023-12-07, 05:43

Informacja nr 9/2011

Informacja (nr 9/2011) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2010 rok

Data publikacji : 31.03.2011
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony