Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4036,Informacja-nr-132011.html
2021-09-20, 07:14

Informacja nr 13/2011

Informacja (nr 13/2011) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji: 14.04.2011
Data modyfikacji: 02.11.2012

Opcje strony