Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4228,Informacja-nr-252011.html
2023-10-04, 12:34

Informacja nr 25/2011

Informacja (nr 25/2011) w sprawie publicznych konsultacji projektu Wytycznych Dobrych Praktyk w zakresie modelu rynku detalicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany sprzedawcy i rachunków

Data publikacji : 08.08.2011
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony