Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4236,Informacja-nr-27-2011.html
18.07.2024, 09:57

Informacja nr 27 /2011

Informacja (nr 27 /2011) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2010 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej

Data publikacji : 16.08.2011
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony