Nawigacja

Informacja nr 29/2011

Informacja (nr 29/2011) w sprawie terminu od którego należy obliczać podstawę wykonania obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy - Prawo energetyczne lub uiszczenia opłaty zastępczej

Data publikacji : 05.10.2011
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry