Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4453,Informacja-nr-22012.html
18.07.2024, 09:21

Informacja nr 2/2012

Informacja (nr 2/2012) w sprawie zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zastępczej jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za 2012 r.

Data publikacji : 10.02.2012
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony