Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4483,Zalacznik-nr-3-do-Informacji-nr-302011.html
2020-07-04, 04:55

Załącznik nr 3 do Informacji nr 30/2011

Załącznik nr 3 do Informacji Nr 30/2011 w sprawie kwalifikacji biomasy na cele energetyczne pozostałości z procesu uzyskiwania oleju roślinnego z orzecha Matłosza (niezależnie od postaci handlowej - m.in. łupina orzecha Masłosza, wytłoczyny z orzecha Masłosza)

Data publikacji : 29.02.2012
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony