Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4603,Informacja-nr-132012-informacja-archiwalna.html
17.06.2024, 21:40

Informacja nr 13/2012 (informacja archiwalna)

Informacja (nr 13/2012) w sprawie koordynacji opracowywania planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatora systemu przesyłowego gazowego

Komunikat zawiera częściowo nieaktualne informacje w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. 

Data publikacji : 10.05.2012
Data modyfikacji : 18.03.2024

Opcje strony