Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4657,Informacja-nr-162012.html
29.05.2024, 00:32

Informacja nr 16/2012

Informacja (nr 16/2012) w sprawie sposobu obliczania przez OSD wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Data publikacji : 21.06.2012
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony