Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4684,Informacja-nr-202012.html
23.07.2024, 23:34

Informacja nr 20/2012

Informacja (nr 20/2012) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 13.07.2012
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony