Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4782,Informacja-nr-212008.html
18.07.2024, 10:02

Informacja nr 21/2008

Informacja (nr 21/2008) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki centralnie dysponowane

  Warszawa, dnia 11 lipca 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

 

 

Działając na podstawie art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905), informuję, iż w 2007 r.:

1)      średnioważony koszt węgla zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane, z uwzględnieniem kosztów transportu węgla wyniósł 62,86 zł/MWh;

2)      średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki centralnie dysponowane wyniosła 134,20 zł/MWh.

Średnioważony koszt węgla zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane, z uwzględnieniem kosztów transportu węgla, został obliczony jako średnia z jednostkowych kosztów węgla zużytego na produkcję energii elektrycznej wraz z kosztami jego transportu ważona wielkością produkcji energii elektrycznej brutto wytworzonej z węgla przez poszczególne jednostki wytwórcze centralnie dysponowane. Jednostkowe koszty węgla zużytego na wytworzenie energii elektrycznej wraz z kosztami jego transportu w poszczególnych jednostkach centralnie dysponowanych zostały obliczone jako iloraz kosztów zakupu i transportu węgla zużytego na produkcję energii elektrycznej i wielkości tej produkcji brutto wytworzonej z węgla przez jednostki.

Średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki centralnie dysponowane została obliczona jako średnia z jednostkowych cen wytworzonej energii elektrycznej ważona wielkością produkcji energii elektrycznej brutto wytworzonej z węgla przez poszczególne jednostki wytwórcze centralnie dysponowane. Jednostkowe ceny energii elektrycznej wytworzonej w poszczególnych jednostkach centralnie dysponowanych zostały obliczone jako iloraz przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i wielkości produkcji energii elektrycznej brutto wytworzonej z węgla przez te jednostki.

 
  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 15.07.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony