Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4997,Informacja-nr-302012.html
2021-10-18, 12:24

Informacja nr 30/2012

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2011 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej

Data publikacji: 09.11.2012
Data modyfikacji: 06.12.2012

Opcje strony