Nawigacja

Informacja nr 15/2013

Informacja (nr 15/2013) w sprawie jednostkowej opłaty zastępczej dla jednostki kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasyobowiązującej w 2014 roku

Data publikacji : 31.05.2013

Opcje strony

do góry