Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5307,Informacja-nr-152013.html
2023-10-01, 04:47

Informacja nr 15/2013

Informacja (nr 15/2013) w sprawie jednostkowej opłaty zastępczej dla jednostki kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasyobowiązującej w 2014 roku

Data publikacji : 31.05.2013

Opcje strony