Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5359,Informacja-nr-192013.html
18.07.2024, 10:39

Informacja nr 19/2013

Informacja (nr 19/2013) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane

Data publikacji : 15.07.2013

Opcje strony