Nawigacja

Komunikat nr 21/2013

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 21/2013) w sprawie harmonogramu zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na obrót paliwami gazowymi lub obrót gazem ziemnym z zagranicą z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla paliw gazowych w zakresie sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego do odbiorców innych niż odbiorcy w gospodarstwie domowym

Data publikacji : 23.07.2013
Data modyfikacji : 23.07.2013

Opcje strony

do góry