Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5371,Komunikat-nr-212013.html
2023-06-02, 14:56

Komunikat nr 21/2013

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 21/2013) w sprawie harmonogramu zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na obrót paliwami gazowymi lub obrót gazem ziemnym z zagranicą z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla paliw gazowych w zakresie sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego do odbiorców innych niż odbiorcy w gospodarstwie domowym

Data publikacji : 23.07.2013
Data modyfikacji : 23.07.2013

Opcje strony