Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5383,Informacja-nr-232013.html
2021-10-17, 20:19

Informacja nr 23/2013

Informacja (nr 23/2013) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2012 rok

Data publikacji: 02.08.2013
Data modyfikacji: 18.09.2013

Opcje strony