Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5436,Informacja-nr-242013.html
17.06.2024, 21:09

Informacja nr 24/2013

Informacja (nr 24/2013) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2012 rok

Data publikacji : 18.09.2013

Opcje strony