Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5460,Informacja-nr-262013.html
2023-10-01, 03:57

Informacja nr 26/2013

Informacja (nr 26/2013) w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2012 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej

Data publikacji : 02.10.2013

Opcje strony