Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5474,Informacja-nr-292013.html
2019-11-17, 18:47

Informacja nr 29/2013

Informacja (nr 29/2013) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.10.2013

Opcje strony