Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5551,Informacja-nr-392013.html
2023-03-28, 00:24

Informacja nr 39/2013

Informacja (nr 39/2013) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zatwierdzanych w roku 2014 zwrotu z kapitału (kosztu kapitału)

Data publikacji : 06.12.2013

Opcje strony