Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5599,Informacja-nr-12014.html
2023-02-08, 05:45

Informacja nr 1/2014

Informacja (nr 1/2014) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 13.01.2014

Opcje strony