Nawigacja

Informacja nr 7/2014

Informacja nr 7/2014 w sprawie ustalenia wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) stosowanej do oceny warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej

Data publikacji : 24.02.2014

Opcje strony

do góry