Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5659,Informacja-nr-72014.html
2019-10-15, 10:33

Informacja nr 7/2014

Informacja nr 7/2014 w sprawie ustalenia wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) stosowanej do oceny warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej

Data publikacji : 24.02.2014

Opcje strony