Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5722,Informacja-nr-182014.html
19.07.2024, 08:28

Informacja nr 18/2014

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 18/2014) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.04.2014

Opcje strony