Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5743,Informacja-nr-212014.html
2023-12-07, 03:45

Informacja nr 21/2014

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 21/2014) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art.49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 15.05.2014

Opcje strony