Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5807,Komunikat-nr-262014.html
2020-09-20, 23:25

Komunikat nr 26/2014

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 26/2014) w sprawie sposobu ustalania wyłączenia niektórych przedsiębiorstw energetycznych spod gazowego obowiązku giełdowego, na podstawie art. 49b ust. 3 i 4 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 10.07.2014

Opcje strony