Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5842,Informacja-nr-342014.html
2021-11-29, 13:13

Informacja nr 34/2014

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 34/2014) w sprawie odbiorców przemysłowych, którzy do dnia 31 maja 2014 roku nie złożyli informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 1 a5 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji: 29.08.2014

Opcje strony