Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5921,Informacja-nr-432014.html
2020-08-13, 07:48

Informacja nr 43/2014

Informacja (nr 43/2014) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zatwierdzanych w roku 2015 zwrotu z kapitału (kosztu kapitału)

Data publikacji : 04.12.2014

Opcje strony