Nawigacja

Informacja nr 4/2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 4/2015) w sprawie ustalenia wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) stosowanej do oceny warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej

Data publikacji : 27.01.2015
Data modyfikacji : 27.01.2015

Opcje strony

do góry