Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6120,Informacja-nr-162015.html
26.05.2024, 17:20

Informacja nr 16/2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 16/2015) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 189 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 24.04.2015

Opcje strony