Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6121,Informacja-nr-172015.html
25.07.2024, 12:15

Informacja nr 17/2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 17/2015) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 188 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 24.04.2015

Opcje strony