Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6145,Informacja-nr-202015.html
23.07.2024, 21:57

Informacja nr 20/2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 20/2015) w sprawie jednolitego tekstu wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 188 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 13.05.2015

Opcje strony