Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6193,Informacja-nr-252015.html
2023-10-04, 11:20

Informacja nr 25/2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 25/2015) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane

Data publikacji : 03.07.2015
Data modyfikacji : 03.07.2015

Opcje strony