Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6210,Informacja-nr-282015.html
2023-12-07, 04:24

Informacja nr 28/2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 28/2015) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Data publikacji : 31.07.2015

Opcje strony