Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6230,Informacja-nr-302015.html
2023-09-29, 02:22

Informacja nr 30/2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 30/2015) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2014 rok

Data publikacji : 11.08.2015

Opcje strony