Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6319,Komunikat-nr-422015.html
29.05.2024, 02:07

Komunikat nr 42/2015

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 42/2015) dotyczący skutków wynikających z upływu terminów obowiązywania poszczególnych przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. poz. 551, ze zm.)

Data publikacji : 21.10.2015

Opcje strony