Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6424,Informacja-nr-62016.html
2019-11-17, 18:37

Informacja nr 6/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 6/2016) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 12.02.2016
Data modyfikacji : 23.02.2016

Opcje strony