Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6434,Informacja.html
2022-11-27, 04:06

Informacja

Informacja na temat sposobu określania przez przedsiębiorstwa energetyczne ilości energii pierwotnej na potrzeby realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej za rok 2015

Data publikacji : 25.02.2016

Opcje strony