Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6456,Informacja-nr-92016.html
2022-01-18, 03:22

Informacja nr 9/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 9/2016) w sprawie jednolitego wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 21.03.2016

Opcje strony