Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6457,Informacja-nr-102016.html
2021-11-29, 13:12

Informacja nr 10/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 10/2016) w sprawie jednolitego wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji: 21.03.2016

Opcje strony