Nawigacja

Informacja nr 11/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 11/2016) z dnia 22 marca 2016 r. dotycząca zasad realizacji obowiązku w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej w odniesieniu do energii elektrycznej zużytej przez odbiorcę przemysłowego

Data publikacji : 22.03.2016

Opcje strony

do góry