Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6460,Informacja-nr-112016.html
2020-05-31, 13:36

Informacja nr 11/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 11/2016) z dnia 22 marca 2016 r. dotycząca zasad realizacji obowiązku w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej w odniesieniu do energii elektrycznej zużytej przez odbiorcę przemysłowego

Data publikacji : 22.03.2016

Opcje strony