Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6469,Informacja-nr-132016.html
2020-05-28, 13:54

Informacja nr 13/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 13/2016) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2015

Data publikacji : 29.03.2016

Opcje strony