Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6567,Informacja-nr-272016.html
26.05.2024, 17:16

Informacja nr 27/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 27/2016) w sprawie obowiązku raportowania danych dotyczących transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii oraz obowiązku rejestracji w krajowym rejestrze uczestników rynku

Data publikacji : 21.06.2016

Opcje strony