Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6596,Informacja-nr-302016.html
22.07.2024, 22:35

Informacja nr 30/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 30/2016) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane

Data publikacji : 13.07.2016

Opcje strony