Nawigacja

Informacja nr 39/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 39/2016) w sprawie brzmienia art. 43 ustawy - Prawo energetyczne w związku z wejściem w życie rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii - procedura potwierdzania tzw. „efektu zachęty”

Data publikacji : 12.08.2016

Opcje strony

do góry