Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6647,Informacja-nr-422016.html
23.07.2024, 22:02

Informacja nr 42/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 42/2016) w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2015 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej

Data publikacji : 16.08.2016

Opcje strony